Klub Fryzjera 2017-06-22T14:36:50+00:00

Klub Fryzjera  wspiera  integracyjnie  branżę  fryzjerską  ponad  podziałami  firmowymi
i promuje jakość fryzjerstwa oraz  służy  wymianie  kontaktów  oraz  doświadczeń.

Spotkania są dla branzy fryzjerskiej w celu dzielenia się wartościami i doświadczeniami w klimacie szczerych relacji.

ZAPRASZAMY.